Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Novinky v roku 2019

V týchto dňoch prebieha príprava novej web stránky pre Vás.
Vzhľadom na Vaše pripomienky sa snažíme zlepšiť dizajn a hlavne praktickosť našich stránok.
Vydržte a môžte sa tešiť aj na tieto novinky:
– sponzoring – vzhľadom na nové rokovania môžte sa tešiť na nových sponzorov a ich lepšie prezentovanie, taktiež adresné informovanie ako bolo s ich darmi narábané
– nový dizajn www stránok na rýchlejšie zisťovanie informácií
– nové projekty – nezabúdame na nové a aj staré projekty lepšia informovanosť o projektoch lepšie zapájanie sa do projektov a pod.
– komunikácia – na zlepšenie komunikácie s obetami násilia a nielen s nimi vznikne nová forma komunikácie
– dobrovoľníctvo – vzhľadom na to že je veľa z Vás ktorý nám chcete pomôcť vytvoríme novú formu dobrovoľníctva a hlavne jednoduchšie zapojenie sa
– informovanosť – snažíme sa zlepšiť informovanosť nielen pre klientky ale aj pre širokú verejnosť, preto spustíme možnosť stiahnuť si určite predpísané dokumenty, kedže vieme od Vás že veľa žien má strach a boji sa obrátiť na nás alebo organy tomu zodpovedné dáme im možnosť stiahnuť si určite dokumenty, formuláre a vyplniť ich s popisom ako ďalej postupovať
– možnosť nás podporiť – kedže je veľa z Vás ktorý chcú našu prácu podporiť dáme Vám viac možnosti nás podporiť
– možnosť požiadať o pomoc – pravidelne sa zapájame do zbierok a snažíme sa naším klientkám týmito zbierkami pomôcť ako sa len dá, ale aj napriek tomu nám na sklade ostávajú veci, a kedže ich nevieme použiť dáme možnosť obrátiť sa na nás nielen týraným ženám a tieto veci tak pomôžu iným (sociálne slabším a pod.), inak doteraz nevyužité veci sme darovali iným organizáciám, charitám a pod.
– transparentnosť – pokúsime sa Vás čo najpresnejšie informovať o našich činnostiach, informovať Vás štatisticky a pod.
Čaká Vás viac noviniek snažili sme sa aspoň nejaké priblížiť. A samozrejme pracujeme aj na viacjazyčnej mutácií stránok.
Veríme že sa tešíte na nove stránky a veríme že zlepšeným stránok viac pomôžeme.
V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo rád na zlepšenie stránok. Neváhajte nás kontaktovať.
Subitis Auxilium

Jarná zbierka vecí a potrieb 2018

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme v máji 2018 uskutočnili zbierku potrieb a veci.

Veľká vďaka patrí spoločnostiam, ktoré sa zapojili do zbierky a podarovali veci pre týrané ženy a deti. Podarilo sa nám vyzbierať veľké množstvo veci a potrieb, ktoré sme rozdali a rozdáme v najbližšom čase, tak aby poslúžili týraným ženám a deťom. Jednalo so o hygienické potreby, potreby do domácnosti, bytový textil, dámske a detské oblečenie a mnoho iného.

Obrovskú vďaku za Subitis Auxilium a za naše klientky vyslovujeme týmto spoločnostiam:

Nadácii Pontis za spoluprácu

týmu Tatra Banka Prešov, týmu spoločnostiam ESET a DElOITTE

a spoločnosti MV transport, Prešov za prevoz vecí.

Ďakujeme

V prípade ak chcete vedieť viac o našich akciách môžte nás sledovať na socialných sieťach, kde sa snažíme vždy uverejňovať najnovšie akcie. Ak by ste mali záujem o darovanie veci alebo pomoc môžte tak urobiť kontaktovaným na mail.

Viac o násilií

Dňa 5. marca 2014 sa národná zástupkyňa EUCPN (Komisia OSN pre prevenciu a trestnú justíciu) zúčastnila v Bruseli Konferencie Agentúry EÚ pre základné práva (EU FRA) na tému „Násilie na ženách v EÚ: Týranie doma, v práci, na verejnosti a online“. Hlavným bodom konferencie bola prezentácia výsledkov prieskumu uskutočnenom v 28 členských štátoch EÚ, ktorého sa zúčastnilo 42 000 žien vo veku 18-74 rokov. Niekoľko kľúčových zistení z prieskumu zahŕňa nasledovné:

33 % žien zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie,

5 % respondentiek bolo znásilnených,

43 % zažilo niektorú z foriem psychického násilia zo strany súčasného alebo bývalého partnera ako napr. verejné ponižovanie, zákaz vychádzania z domu, nútené sledovanie pornografie a vyhrážanie sa,

33 % v detstve zažilo fyzické alebo sexuálne násilie,

18 % žien zažilo prenasledovanie a z toho 21 % žien uviedlo, že prenasledovanie trvalo viac ako 2 roky,

32 % obetí sexuálneho obťažovania uviedlo, že páchateľom bol šéf, kolega alebo zákazník.

Výsledky prieskumu ukázali aj skutočnosť, že väčšina obetí nekontaktuje políciu ani organizácie na podporu obetí, a teda neprichádza do styku so súdnym systémom alebo inými službami, určenými na ich podporu.

K výsledkom prieskumu sa vyjadrovalo viacero odborníkov z oblasti sociológie, psychológie a európskych inštitúcií. Faktom ostáva, že problematikou násilia na ženách sa musí zaoberať každý členský štát na národnej úrovni a snažiť sa ju eliminovať čo najviac, pretože čísla v prieskume sú príliš vysoké. (zdroj EUCPN,2014)