Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Novinky v roku 2019

V týchto dňoch prebieha príprava novej web stránky pre Vás. Vzhľadom na Vaše pripomienky sa snažíme zlepšiť dizajn a hlavne praktickosť našich stránok. Vydržte a môžte sa tešiť aj na tieto novinky: – sponzoring – vzhľadom na nové… Read More

Jarná zbierka vecí a potrieb 2018

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme v máji 2018 uskutočnili zbierku potrieb a veci. Veľká vďaka patrí spoločnostiam, ktoré sa zapojili do zbierky a podarovali veci pre týrané ženy a deti. Podarilo sa nám vyzbierať veľké množstvo veci… Read More

Viac o násilií

Dňa 5. marca 2014 sa národná zástupkyňa EUCPN (Komisia OSN pre prevenciu a trestnú justíciu) zúčastnila v Bruseli Konferencie Agentúry EÚ pre základné práva (EU FRA) na tému „Násilie na ženách v EÚ: Týranie doma, v práci, na verejnosti a online“. Hlavným bodom… Read More