Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Čo pre mňa môže urobiť Subitis Auxilium

Čo pre mňa môže urobiť Subitis Auxilium

Násilie páchané na ženách vnímame ako ľudsko-právny problém. Ak zažívate násilie nie je to vaša vina. Nenesiete žiadnu zodpovednosť za násilie. Zodpovedný za násilie je váš manžel alebo partner, ktorý sa k vám násilne správa. V našom centre môžete hovoriť o svojej skúsenosti s násilím, dozvedieť sa viac o tom, aké máte práva a možnosti riešenia vašej situácie a slobodne sa rozhodnúť aké kroky podniknete. Je pre nás dôležité vaše bezpečie a ochrana. K ženám a ich deťom pristupujeme citlivo, s rešpektom a dôstojne. Rešpektujeme a dodržiavame právo žien a ich detí na dôvernosť informácií. Vedomosti a zručnosti našich poradenských pracovníčok a pomoc a podpora, ktorú ženám a ich deťom poskytujme sú prispôsobené potrebám žien zažívajúcich násilie a ich detí. Obhajujeme práva žien v jednotlivých prípadoch, ako aj na systémovej úrovni. Presadzujeme práva žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch a ich detí. Snažíme sa presadzovať prevenciu v násilí páchanom na ženách a deťoch.

Telefonické konzultácie a krízová intervencia

Telefonicky nás môžete kontaktovať ak:

  • si nie ste istá, či zažívate násilie, alebo sa potrebujete poradiť
  • ste po akútnom útoku, alebo sa cítite ohrozená. Poskytneme vám informácie o tom, čo môžete robiť, na aké inštitúcie sa môžete obrátiť a aké kroky môžete urobiť, aby ste ochránila seba a svoje deti.

Telefonické konzultácie a krízovú intervenciu poskytujeme v pracovných dňoch (pondelok- piatok) od 9:00 do 16:00 na telefónnych číslach:

Mobil: 0949 343 301

Ako sa dostanem do Subitis Auxilium?

Adresa nášho poradenského centra je utajená. Ak sa chcete prísť poradiť o svojej situácii osobne, kontaktujte nás telefonicky. Počas prvého telefonického rozhovoru sa s vami naša poradenská pracovníčka porozpráva o vašej situácii a dohodne s vami najbližší voľný termín osobného stretnutia.

Čo mám so sebou na prvé stretnutie priniesť?

Pokiaľ ste už urobili nejaké kroky (boli ste na polícii, na lekárskom ošetrení v dôsledku zranení a iné), môžete so sebou na prvé stretnutie priniesť písomnú dokumentáciu. Našej poradenskej pracovníčke to pomôže rýchlejšie sa zorientovať vo vašej situácii.

Koľko budem platiť za služby?

Pomoc a podporu poskytujeme všetkým ženám, ktoré ju potrebujú. Aby boli naše služby pre všetky ženy dostupné, poskytujeme ich bezplatne.

Ako dlho môžem navštevovať poradenské centrum?

Prežité násilie môže mať závažný dopad na vaše fyzické a psychické zdravie. Niekedy je ťažké rozhodnúť sa, aké kroky chcete urobiť. Môžete sa obávať, čo sa stane, ak sa rozhodnete z násilného vzťahu odísť. Právne riešenie situácie násilia môže byť dlhodobým, niekoľkoročným procesom. Pomoc a podporu vám budeme poskytovať tak dlho, ako ju budete potrebovať.

Pomôžete aj mojim deťom?

Násilie zasahuje rovnako aj vaše deti. Ohrozuje ich bezpečie, fyzické a psychické zdravie. Pomoc a podporu poskytujeme deťom našich klientok. S vašimi deťmi môžeme začať pracovať vtedy, ak ste vy, aj oni v bezpečí.

Aké služby mi viete ponúknuť?

To akú škálu služieb vám vieme v konkrétnom čase ponúknuť závisí aj od našich priestorových a kapacitných možností. Vzhľadom k tomu, že na Slovensku je stále nepostačujúci počet miest, kde môžu ženy a ich deti zažívajúce násilie nájsť pomoc a podporu, možnosti nášho poradenského centra nedokážu pokryť potreby všetkých žien zažívajúcich násilie.

Ak zažívate násilie poskytneme vám informácie o tom, aké máte možnosti riešenia situácie. Ak sa bojíte a cítite sa ohrozená, pomôžeme vám zvážiť kroky, ktoré by mohli zvýšiť váš pocit bezpečia. Pokiaľ sa rozhodnete riešiť situáciu právnou cestou poskytneme vám právne poradenstvo a právnu pomoc. Ak sa potrebujete postarať o svoje psychické zdravie poskytneme vám psychologické poradenstvo. Podporíme vás v akýchkoľvek krokoch smerujúcich k vášmu bezpečiu a bezpečiu vašich detí.

Ak ste už vy a vaše deti v bezpečí a potrebujete sa vyrovnať so skúsenosťou s násilím, ktoré ste zažívali poskytneme vám psychologické poradenstvo a terapiu, môžete navštevovať podporné skupiny pre ženy, ktoré prežili násilie. Prežité násilie môže mať rôzne dopady na psychické zdravie vašich deti. Deťom poskytujeme psychologické poradenstvo a terapiu, môžu tiež navštevovať podpornú skupinu pre deti. Prežité násilie často narúša vzťahy medzi mamami a deťmi. Mnoho mužov, ktorí sa správajú násilne používa cielené stratégie, aby narušili vzťahy medzi mamami a deťmi. Deti sa často stávajú nástrojom ďalšieho násilia muža smerom k bývalej manželke/partnerke. Pomáhame ženám a deťom posilňovať a budovať ich vzájomný vzťah.


zdroje: fenestra.sk