Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Poďakovanie

Podporili nás 

 

 

Ďakujeme ženám, ktoré nás vyhľadali, za ich dôveru.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám dávali podporu v ťažkých chvíľach a verili ste a stále veríte, že naša práca má zmysel.

Ďakujeme donorom, vďaka ktorým sme mohli poskytnúť dlhodobú pomoc a podporu mnohým ženám a ich deťom.

Ďakujeme donorom, ktorí podporujú naše projekty a tým prispievajú k systémovým zmenám v oblasti ľudských práv žien.

Ďakujeme všetkým súkromným darcom za ich nezanedbateľnú finančnú a materiálnu podporu.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa na našej práci podieľali bez nároku na odmenu. Veľké množstvo dobrovoľníckej nám pomáha urobiť pre ženy a ich deti viac.

 

 

Ako nás môžete podporiť:

Finančným darom

Váš jednorazový finančný dar alebo pravidelné finančné príspevky využijeme na úhradu nákladov potrebných na zabezpečenie kvalitnej, dlhodobej a bezplatnej pomoci a podpory pre ženy a deti. Finančné prostriedky využívame aj na financovanie projektov, pomocou ktorých sa snažíme dosiahnuť, aby všetky ženy a ich deti našli ochranu, pomoc a podporu.

Bankové spojenie:

Názov účtu: Subitis Auxilium
Číslo účtu: 2201367043
Kód banky: 8330
Názov a adresa banky: Fio banka, a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
IBAN: SK72 8330 0000 0022 0136 7043
SWIFT/ BIC: FIOZSKBAXXX

Nefinančným darom

Možno máte veci, ktoré nepotrebujete, a ktoré by mohli poslúžiť ženám a deťom, alebo podporiť prevádzku našej organizácie.

Keďže sú priestory našej organizácie limitované, nie je pre nás možné uskladniť väčšie množstvo vecí. Preto budeme rady, ak nás v prípade, že nám budete chcieť niečo darovať najskôr kontaktujete telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Dobrovoľnou prácou

Dobrovoľná práca nám pomáha zlepšovať množstvo a kvalitu práce, ktorú odvádzame, a podmienky, v ktorých pracujeme. Viac sa dozviete v časti Dobrovoľníctvo.

Sprostredkovaním kontaktov na:

Fyzické a právnické osoby, ktoré by mali záujem o podporu našich projektov alebo podporu Subitis Auxilium.


Dobromat.sk - každým nákupom pomáhate