Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Podporili nás

Naše ďakujem patri im.

Ďakujeme spoločnosti Nivea, ktorá obetiam pomáha v novom začiatku života bez násilia.