Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo tvorí jeden z pilierov našej činnosti. Realizujeme široké spektrum aktivít a naše kapacitné možnosti sú limitované. Prispenie dobrovoľníčok a dobrovoľníkov nám poskytuje čas a energiu robiť viac aktivít pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Naše dobrovoľníčky a dobrovoľníci tak prispievajú k pozitívnym zmenám v životoch žien zažívajúcich násilie. Prinášajú tvorivú energiu, nové nápady a veľmi cenný pohľad zvonku. Najdôležitejší je však prejav záujmu o ženy, ktoré zažívajú násilie a ich deti. Vedomie, že ľudia nie sú k ich problémom ľahostajní, predstavuje pre ženy podporu pri riešení ich situácie.

 

Dobrovoľná práca pre Subitis Auxilium vám poskytne možnosť bližšie spoznať situáciu žien zažívajúcich násilie a ich detí a prekážky, ktorým čelia pri riešení svojej situácie. Spoznáte komunitu ľudí, ktorým je blízky aktivizmus a aktívne angažovanie sa pri riešení spoločenských problémov. Získate špecifické zaškolenie v problematike násilia páchaného na ženách. Pri dobrovoľníckej práci na projektoch, ktoré realizujeme, budete mať možnosť nadobudnúť skúsenosti s písaním a riadením projektov. Získané poznatky a  skúsenosti budete môcť využiť pri vašom štúdiu a v profesionálnom živote.

 

V prípade záujmu o dobrovoľnícku prácu pre Subitis Auxilium nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese info@subitisauxilium.eu .