Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Jarná zbierka veci a potrieb

Jarná zbierka veci a potrieb 2018

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme uskutočnili 25.04.2018 Jarnú zbierku veci a potrieb pre týrané ženy a deti. Naše ďakujem patrí spoločnostiam Tatra banka Prešov, Deloitte, ESET a spoločnosti MV transport Prešov, ktorá realizovala prevoz veci. Aj Vďaka dobrým ľudom a firmám vieme pomáhať si navzájom. Veci potešili naše klientky a pomohli im v ich neľahkej situácií. Ďakujeme

Viac na facebooku.