Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Kontakt

Subitis Auxilium, o.z.

Laborecká 1853/10

066 01  Humenné

Slovakia

email: info@subitisauxilium.eu

IČO: 51278618

DIČ: 2120662742

IBAN: SK7283300000002201367043

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Číslo účtu Fio banka:

v SR: 2201367043/8330

v ČR: 2201367043/2010

Kontaktná osoba:

Jozef Marinič 

+421 949 343 301