Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

O nás

 

Subitis Auxilium je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je pomoc týraným ženám a deťom. Snažíme sa o prevenciu násilia v spoločnosti.

Snažíme sa pomáhať osobám ktoré sa ocitli v spletí násilia, aby takáto osoba ktorá zažíva násilie mohla ďalej vykročiť do života bez násilia a začať plnohodnotný život. Tento cieľ sa snažíme vytvoriť prevenciou, prednáškami a pod. A ak sa už násilie objavilo v živote človeka či už sa jedná o ženu alebo dieťa, aby sme to násilie mohli potlačiť alebo úplné vytlačiť zo života obete, aby táto obeť mohla ďalej pokračovať v živote bez násilia.

Naším hlavným poslaním je pomáhať obetiam násilia.

Medzi naše služby patria:

Poskytovanie informácií o násili

Zaisťovanie bezpečného prostredia pre obete (pomoc pri hľadaní nového ubytovania, bezpečné adresy pre doručovanie písomnosti a pod.)

Stabilizovanie stavu bez násilia

Posilnenie sebadôvery

Materiálna, finančná a poradenská podpora

Terénna sociálna práca

Vypracovanie a realizácia bezpečnostného plánu 

Vydávanie publikácií zameraných na prevenciu násilia

a mnoho viac, v prípade ak mate akúkoľvek otázku na našu činnosť neváhajte nás kontaktovať.

 

Snažíme sa stále zdokonalovať a vzdelávať tak aby sme nielen obeti poskytli čo najlepšiu pomoc ale aby aj sme boli zodpovedným združeným. Preto sa snažíme nielen zúčastňovať vzdelávacích kurzov ale aj certifikácií. Viac o našich certifikátoch sa môžte dočítať tu.