Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Zodpovedná organizácia

Od februára 2018 sme splnili podmienky a preukázali svoj zodpovedný prístup k svojmu okoliu a k životnému prostrediu a stali sa úspešnou certifikovanou spoločnosťou.