Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Projekt „Spolupráca“

Projekt „Spolupráca“

 

Projekt „Spolupráca“ je projektom Subitis Auxilium. Projekt je zameraný na ambulantné poskytovanie služieb pomoci pre týrané ženy a deti a na prevenciu pred násilím. Týmto projektom sa snažíme prispieť k reintegrácii obetí násilia, a teda k jeho návratu k plnohodnotnému životu. Dobrovoľníci trávia so ženami veľa času, fungujú ako „bútľavé vŕby“, ktorým sa zverujú so svojimi životnými traumami. Otvárajú svoju trinástu komnatu a násilie, ktoré prežili prestáva byť ich súkromnou záležitosťou. Odchod (útek) od násilného partnera, či manžela je len prvým krokom k oslobodeniu sa. Cieľovou skupinou sú osoby zažívajúce násilie alebo prevenčné osoby ktoré môžu byť násilím postihnuté. Dobrovoľníci pomáhajú obeti pri vypracovaní bezpečnostného plánu, sprevádzajú obete po úradoch a pod. Dobrovoľníci sa orientujú na bezprostrednú pomoc konkrétnemu klientovi s ktorým pracujú a hľadajú riešenia jeho problému a sa sústredia v prvom rade na samotného klienta, ktorému pomáhajú nájsť skrytý potenciál pre riešenie problémov a tým ich pripraviť do ďalšieho života bez násilia.

Projekt sa začína realizovať 1. februára 2018 a jeho ukončenie je naplánované na 31.12.2018.

Projekt je realizovaný do týchto časti:

  • pomoc obetiam – realizovaná počas celého obdobia trvania projektu,
  • prevencia – vytvorenie preventívnych akcií
  • publikačná činnosť – vydanie publikácií o násilí.

Realizátor projektu je občianske združenie Subitis Auxilium.

 

V prípade ak mate záujem sa o projekte dozvedieť viac, alebo pomôcť pri realizácií, alebo finančné pomôcť pri realizácii projektu neváhajte nás kontaktovať.