Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Projekty

Aktuálne projekty:

Projekt „Spolupráca“

Jarná zbierka veci a potrieb 2018

„Manželstvo je reťaz, ku ktorej sa srdce nikdy nesmie pripútať násilím.“

Molière