Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Verejná zbierka

Subitis Auxilium vyhlasuje verejnú zbierku.

Zbierka sa vykoná v dňoch od 22.03.2018 do 07.06.2018.

Zbierka s názvom „Podpora Subitis Auxilium“ bude vykonávaná zasielaním príspevkov na osobitný účet a zbieraním do stacionárnych pokladničiek.

Zbierku vykonáva Subitis Auxilium, o.z.

Na základe povolenia Okresného úradu Humenné zapísanú do registra zbierok pod. č. 702-2018-003926.

Zbierka prispievaním na osobitný účet transparentný vedený Fio Banka.

Ak máte záujem prispieť môžte takto urobiť prispením do pokladničky, ktorú môžte nájsť v Humennom, Snine, Medzilaborciach a blízkom okolí. Ak mate záujem o umiestnenie pokladničky vo vašej prevádzke a takto nám pomôcť neváhajte nás kontaktovať.

Ak mate záujem zaslať nám finančný príspevok na náš účet môžte to urobiť naskenovaným QR kódu alebo zaslaním ľubovolnej sumy na účet  SK81 8330 0000 0020 0139 1778 vedený vo Fio Banke, BIC kód FIOZSKBAXXX.

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc.